Regulamin

Opłaty stałe:
• Cena zajęć jest opłatą abonamentową, stałą – niezależnie od ilości tygodni lekcyjnych w ciągu miesiąca. W cenie opłaty miesięcznej zawarte są lekcje indywidualne lub grupowe, korzystanie z instrumentów oraz sprzętu Szkoły Muzyki Rozrywkowej podczas lekcji, kserokopie materiałów dydaktycznych, udziały w koncertach dla rodziców.
Nieobecność ucznia na zajęciach:
• Jeżeli uczeń jest nieobecny dłużej niż dwa tygodnie na zajęciach lekcyjnych, Szkoła Muzyki Rozrywkowej zobowiązuje się do udzielenia rabatu wysokości 25% ceny abonamentowej lub ewentualnego odrobienia zajęć w innym terminie, w miarę dyspozycji nauczyciela.
• Jeżeli zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności nauczyciela, Szkoła Muzyki Rozrywkowej zobowiązuje się do odrobienia zajęć w innym terminie lub zwrotu 25% opłaty abonamentowej za każdorazową niezrealizowaną lekcję.
Plan roku szkolnego:
• Rok szkolny trwa od 7 września 2020r. do 25 czerwca 2021r. w czasie trwania roku szkolnego uwzględnia się dni wolne od pracy, święta oraz ferie zimowe. Lekcje, które nie odbędą się w tych dniach nie będą odrabiane, a opłata stała abonamentowa nie ulega zmianie.

.